22.4.  2023  
 Pitland indoor race praha 
veletrh elektro
mobility

REGISTRACE pouze online do 30.3. !!!
do konce února startovné 999,-
od 1.3. 1299,-

závod pro kategorie

 E-skate, OW, EUC

každá kategorie bude mít samostatné vyhodnocení

 bez kvalifikace, 

 bez vyřazování 
 stejná šance pro všechny 

 až do konce závodu  

začátek akce 10h. - konec v 17h.

Ringhofferova ul. 1 (bývalý Areál PSN) Zličín - Třebonice, Praha 5

www.pitland.cz 

Vezměte si sebou vlastní podepsanou rozdvojku na 220V.

START registrace a výdej čísel od 10:00hod

 V čase od 10-11h. bude probíhat trénink a zkušební jízdy na dráze.

Na závodní dráhu je povolen vjezd pouze registrovaným závodníkům, kteří mají oblečenou vlastní startovní vestu xErace.

 Všichni závodníci xErace mají vlastní vestu s osobním číslem, kdo ji nemá, zakoupí si ji na místě za 300Kč (v hotovosti) a vesta s jeho číslem už mu zůstane na další závody.

Každý ze závodníků odpovídá za to, že jeho elektrické zařízení bude na místě odloženo tak, aby nedošlo k jeho nekontrolovanému rozjetí (např. při odložení a nabíjení doporučujeme převrátit e-skateboard kolečkama vzhůru a vypnout dálkové řízení i samotný elektrický prostředek, pokud je to možné).  Každý závodník je povinen dodržovat všechna bezpečnostní opatření při nabíjení.

V 11 hodin bude po společném briefingu závod zahájen. Jednotliví závodníci budou podle svých startovních čísel vyhlašováni organizátorem a vyzýváni aby se dostavili na start.​​​​​​

Závodníkům je zakázána konzumace alkoholických nápojů a užívání jakýchkoli omamných látek během závodu i před ním.

Sociální zařízení je přímo v areálu.

Žádáme všechny závodníky a návštěvníky, aby na těchto místech udržovali pořádek a čistotu.

Každý ze závodníků bere na vědomí, že se závodu účastní dobrovolně a přijímá i veškerá rizika s tím spojená.

Na místě je zákaz umisťování jakékoliv neplacené reklamy.

PRAVIDLA ZÁVODU:

ÚČASTNIT ZÁVODU SE MOHOU POUZE ZÁVODNÍCI STARŠÍ 18 LET

Každý ze závodníků bude mít možnost se s tratí před zahájením závodu seznámit a závodní dráhu si projet. Start závodu bude odstartován světelnou a zvukovou signalizací. Cíl závodu je pro závodníka ukončen projetím cílové čáry. Startovat se bude po skupinách v rozestupech určených pořadatelem závodu. Po ujetí každého závodu se budou jednotlivé skupiny závodníků a jejich pozice na startu měnit dle dosažených časů z předchozích závodů.  Každý závodník pojede minimálně tři závody jedním směrem a stejný počet závodů i směrem opačným. Závěrečné vyhodnocení výsledků bude provedeno součtem všech jízd a dvě nejpomalejší jízdy (jedna z každého směru jízdy) se ze součtu vyškrtnou. Všichni závodníci tak mohou až do poslední jízdy vylepšovat svoje pořadí. Výsledky a průběžné pořadí závodů bude možné sledovat na veřejně umístěném monitoru. Vyhodnocení výsledků závodu bude v několika kategoriích. Každý účastník závodu musí mít chráněnou hlavu vhodnou helmou, doporučené jsou chrániče kolen a loktů, zápěstí a vhodná obuv. Při ztrátě helmy během závodu nesmí závodník v závodu pokračovat. Běhen závodu je zakázáno ostatní závodníky omezovat nebo je blokovat.

 

Systém měření závodu

Každý závodník obdrží při registraci personální čip (cena čipu 7000Kč čip bude vydán proti podpisu smlouvy o převzetí věci), který si umístí na spodní, vnější část nohy nad kotníkem. Fixace čipu je vyzkoušená už z předchozích závodů, stačí mít připravenou těsnou podkolenku s ustřiženou částí chodidla a použít ji jako návlek a do ní čip umístit a ještě ho zpět přetáhnout a pojistit z obou stran páskou. Měření závodu bude provádět profesionální firma Sport Marketing System, s kterou bylo na místě závodu provedeno testování tak aby byl zajištěn bezchybný provoz vyhodnocení závodu.

KATEGORIE

 • ESK8 - elektrické skateboardy, kola polyuretan do 92mm, deska bez fixace nohou, 2WD
 • OPEN - elektrické skateboardy bez omezení, AT, 2WD a 4WD
 • EUC -  e-unicycle, bez omezení
 • OW - onewheel bez omezení, GT, XR, Pint


 • PITLAND PRAHA

  STARTlist indoor race 22.4.  2023

  E-skate, Onewheel, EUC

  • 4PavelDrahokoupilOPENCZ
   149JosefMěchuraEUCCZ
   1JanBoháčESK8CZ
   11DanielPékESK8CZ
 • REGISTROVAT

 

22.4. 2023  
 Pitland Indoor Race 
Elektromobilitätsmesse
Prag ANMELDUNG nur online bis 30.3. !!!
bis Ende Februar Startgebühr 999,- CZK 42Euro
vom 1.3. 1299,-ca.(55,-€)

Rennen um Kategorien

E-Skate, OW, EUC

Für jede Kategorie gibt es eine separate Bewertung

ohne Qualifikation,

keine Eliminierung
gleiche Chance für alle

bis zum Ende des Rennens

Beginn der Veranstaltung um 10 Uhr. - Ende um 17:00 Uhr

Nehmen Sie Ihre eigene unterschriebene 220-V-Steckdosenleiste mit.

START Anmeldung und Startnummernausgabe ab 10:00 Uhr

Von 10-11 Uhr Auf der Strecke finden Trainings und Testfahrten statt.

Nur registrierte Teilnehmer, die ihre eigene xErace-Startweste tragen, dürfen die Rennstrecke betreten .

Alle xErace-Teilnehmer haben ihre eigene Weste mit einer persönlichen Nummer, diejenigen, die keine haben, können sie vor Ort für 300 CZK (in bar) kaufen und die Weste mit ihrer Nummer bleibt für die nächsten Rennen.

Jeder Teilnehmer ist dafür verantwortlich, dass sein Elektrogerät vor Ort so abgestellt wird, dass es nicht unkontrolliert anläuft (z.B. beim Abstellen und Aufladen empfehlen wir das E-Skateboard mit dem Hochfahren der Räder und Ausschalten der Fernbedienung und des Elektrogeräts selbst, falls möglich ). Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, beim Laden alle Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten.

Um 11 Uhr wird nach einem gemeinsamen Briefing das Rennen gestartet. Einzelne Teilnehmer werden vom Veranstalter entsprechend ihrer Startnummern bekannt gegeben und zum Start eingeladen .

Den Teilnehmern ist der Konsum von alkoholischen Getränken und die Verwendung von Betäubungsmitteln während und vor dem Rennen untersagt.

Die sozialen Einrichtungen befinden sich direkt auf dem Gelände.

Wir bitten alle Teilnehmer und Besucher, diese Plätze sauber und ordentlich zu halten.

Jeder Teilnehmer erkennt an, dass er freiwillig am Rennen teilnimmt und alle damit verbundenen Risiken akzeptiert.

Der Website ist es untersagt, unbezahlte Werbung zu platzieren.

RENNREGELN:

NUR TEILNEHMER ÜBER 18 DÜRFEN AM RENNEN TEILNEHMEN

Jeder der Teilnehmer hat die Möglichkeit, sich vor dem Start des Rennens mit der Strecke vertraut zu machen und die Rennstrecke zu fahren. Der Start des Rennens wird durch Licht- und Tonsignale eingeleitet. Das Ziel des Rennens ist für den Wettkämpfer mit dem Überqueren der Ziellinie erreicht. Gestartet wird in Gruppen in von der Rennleitung festgelegten Abständen. Nach jedem Rennen ändern sich die einzelnen Teilnehmergruppen und ihre Startpositionen entsprechend den erzielten Zeiten aus den vorangegangenen Rennen. Jeder Teilnehmer läuft mindestens drei Rennen in eine Richtung und die gleiche Anzahl von Rennen in die entgegengesetzte Richtung. Die Endwertung der Ergebnisse erfolgt durch die Summe aller Läufe und die beiden langsamsten Läufe (einer aus jeder Fahrtrichtung) werden aus der Gesamtsumme gestrichen. Alle Teilnehmer können so ihre Platzierung bis zum letzten Rennen verbessern. Auf einem öffentlich aufgestellten Monitor können die Ergebnisse und der Ablauf der Rennen verfolgt werden. Die Wertung der Rennergebnisse erfolgt in mehreren Kategorien. Jeder Teilnehmer am Rennen muss einen geeigneten Helm zum Schutz seines Kopfes, Knie- und Ellbogenschützer, Handgelenkschützer und geeignetes Schuhwerk haben. Geht der Helm während des Rennens verloren, darf der Wettkämpfer das Rennen nicht fortsetzen. Während des Rennens ist es verboten, andere Teilnehmer einzuschränken oder zu blockieren.

 

Die professionelle Zeitmessung

Jeder Teilnehmer erhält bei der Registrierung einen persönlichen Chip (der Preis des Chips beträgt 7000 CZK(Kaution), der Chip wird gegen die Vertragsunterzeichnung bei der Annahme des Gegenstands ausgestellt), den er auf dem unteren äußeren Teil anbringt Bein über dem Knöchel. Die Fixierung des Chips wurde bereits von früheren Rennen getestet, es reicht aus, einen engen Knieschoner mit einem abgeschnittenen Teil des Fußes bereit zu haben und ihn als Ärmel zu verwenden und den Chip darin zu platzieren und ihn dann zurückzuziehen und zu befestigen beidseitig mit Klebeband. Die Vermessung des Rennens wird durch die professionelle Firma Sport Marketing System durchgeführt, mit der vor Ort des Rennens Tests durchgeführt wurden, um eine einwandfreie Funktion der Auswertung des Rennens zu gewährleisten.

KATEGORIE

 • ESK8  - Elektro-Skateboards, Polyurethan-Räder bis 92 mm, Board ohne Fußfixierung, 2WD
 • OPEN - elektrische Skateboards ohne Einschränkungen, AT, 2WD und 4WD
 • EUC - E-Einrad, ohne Einschränkungen
 • OW  -Onewheel ohne Einschränkungen, GT, XR, Pint

 

 

Der ermäßigte Eintrittspreis von 999 CZK gilt nur bis Ende Februar.

Senden Sie das startgeld von 999 CZK auf das Konto 254080792/0300, schreiben Sie Ihren Namen, Nachnamen, Westennummer(nur die bereits eine xErace Weste mit Nummer besitzen)und Kategorie ESK8, OPEN, EUC, OW in die Nachricht

Der Wettkämpfer wird nach Zahlung des Startgeld in die Startliste eingetragen.

IBAN CZ0703000000000254080792

 

logologo logologologo logologologo

Vytvořte si  web zdarma