xErace the future of Electric racing
 

 ZÁVOD XERACE 26.6. 2021 Pardubice

Místo konání: polygon ÚAMK Pardubice 26.6. 2021 – začátek akce 10h. - konec akce v 18h.

Adresa Motodrom ÚAMK Pardubice ulice U Trojice, aktuální foto na Google maps a street view až k bráně motodromu GPS 50.03818, 15.74700

Příjezd autem - silnice kolem čerpací stanice odbočka vpravo Polygon ÚAMK, Viz mapka a odkaz na mapy. Automobily je možné zaparkovat po okrajích vedle příjezdové cesty do areálu před hlavní branou, po obou stranách je k parkování vysekaná travnatá plocha, kde je možné parkovat. Do areálu je vjezd automobilů zakázán.

Příjezd vlakem - Areál se nachází do 1km od hlavního vlakového nádraží. Při východu z hlavního vlakového nádraží se dejte vlevo ulicí Palackého třída kolem restaurace MC - Donald a dále rovně a na kruhovém objezdu vpravo a za kruhovým objezdem za čerpací stanicí odbočka vpravo na motodrom do ulice U Trojice.

Vstup do areálu je povolen pouze za dodržení podmínek stanovených vládou ČR a dodržování opatření ve vztahu ke sportu (viz odkaz.: https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html )

Kryté zázemí pro závodníky je připraveno vedle hlavní tribuny s možností nabíjení a zásuvek na 220V.

Vezměte si sebou k nabíjení vlastní podepsanou rozdvojku na 220V.

START registrace a výdej čipů a čísel od 10:00hod

Registrace od 10 hodin v hlavní budově, první dveře vlevo za hlavní branou se budou vydávat osobní měřící čipy a závodní vesty se startovním číslem.

K vydání vydání osobního čipu je potřeba mít u sebe platný průkaz totožnosti, v kterém údaje musí souhlasit s údaji jeho online registrace.

K vydání vesty se startovním číslem zn. Alisy je potřeba mít předem připravenou částku ve výši 300Kč. Startovní vesta závodníkovi zůstává a může se s ní účastnit dalších závodů xErace.

K vydání osobního měřícího čipu je potřeba mít připravenou vratnou kauci ve výši 500Kč, tato částka bude závodníkovi vrácena po ukončení závodu proti vrácení měřícího čipu, který mu byl před závodem zapůjčen.

 V čase od 10-11h. bude probíhat trénink a zkušební jízdy na dráze. Na závodní dráhu je povolen vjezd pouze registrovaným závodníkům, kteří mají oblečenou startovní vestu a mají umístěný měřící čip. Žádný ze závodníků nesmí jezdit na závodní dráze bez vhodné helmy a doporučených chráničů kolen, loktů ani v době tréningu. 

Každý ze závodníků odpovídá za to, že jeho elektrické zařízení bude na místě odloženo tak, aby nedošlo k jeho nekontrolovanému rozjetí (např. při odložení a nabíjení doporučujeme převrátit e-skateboard kolečkama vzhůru a vypnout dálkové řízení i samotný elektrický prostředek, pokud je to možné).  Každý závodník je povinen dodržovat všechna bezpečnostní opatření při nabíjení.

V 11 hodin bude po společném briefingu závod zahájen. Jednotliví závodníci budou podle svých startovních čísel vyhlašováni organizátorem a vyzýváni aby se dostavili na start.

Z důvodu rušení měřících čipů elektronikou z některých našich elektro vozítek jsme snímací anténu měření  přesunuli tak, že není v zemi ale je nahoře a podjíždí se. Měříci čip (velikosti cigaretové krabičky), si každý závodník upevní co nejvýše na rameno,  helmu apod. Vezměte si sebou k tomu vhodné prostředky, například omotávku ze suchého zipu, isolepu nebo látkovou kapsu, používanou na mobilní telefon apod. Každý závodník si ručí za vlastní upevnění čipu.

V areálu je zajištěno občerstvení, které si bude možno zakoupit během celého dne.

Závodníkům je zakázána konzumace alkoholických nápojů a užívání jakýchkoli omamných látek během závodu i před ním.

Sociální zařízení je přímo v areálu v hlavní budově rozděleno WC ženy a muži. Žádáme všechny závodníky a návštěvníky, aby na těchto místech udržovali pořádek a čistotu.

Každý ze závodníků bere na vědomí, že se závodu účastní dobrovolně a přijímá i veškerá rizika s tím spojená.

Na místě je zákaz umisťování jakékoliv neplacené reklamy. 

PRAVIDLA ZÁVODU:

ÚČASTNIT ZÁVODU SE MOHOU POUZE ZÁVODNÍCI STARŠÍ 18 LET

Každý ze závodníků bude mít možnost se s tratí před zahájením závodu seznámit a závodní dráhu si projet. Start závodu bude odstartován závodní světelnou signalizací nebo obdobnou formou. Závod se jede na tři kola a cíl závodu je pro závodníka ukončen projetím cílové čáry po ujetí třetího kola. Závod na tři kola by měl každý závodník zajet nejméně třikrát i více, protože nejlepší tři závody každého závodníka se sčítají a výsledný součet časů určuje výsledné pořadí. Závodníci tak mohou až do konce závodu vylepšovat svoje celkové pořadí v závodě. Pořadí závodníků v samotném závodu určuje projetí skateboardu /onewheelu/ e-jednokola s jezdcem cílovou čárou, to bude měřeno měřícím zařízením a osobním měřícím čipem. Výsledky a průběžné pořadí závodů je možné sledovat na veřejně umístěném monitoru. Vyhodnocení výsledků závodu bude v několika kategoriích. Každý účastník závodu musí mít chráněnou hlavu vhodnou helmou, doporučené jsou chrániče kolen a loktů, zápěstí a vhodná obuv. Při ztrátě helmy během závodu nesmí závodník v závodu pokračovat. Běhen závodu je zakázáno ostatní závodníky omezovat nebo je blokovat. Každý z účastníků se závodu účastní na vlastní nebezpečí.

Závodníci startují první závod ze startovního roštu, který jim byl určen na základě registrace do závodu. Po ujetí prvního měřeného závodu se startovní pozice závodníků na startovních roštech určují podle součtu dosažených časů v předchozích závodech.

Vytvořte si  web zdarma